Vad händer när din Toyota har gjort sitt?

Sedan 1 juni 2007 gäller producentansvar för skrotning av uttjänta bilar.
Läs mer om återvinning av uttjänta bilar i broschyren “Dags att ta farväl av bilen?” som du kan ladda ner på länken nedan.

Vad händer när din Toyota har gjort sitt?

Sedan 1 juni 2007 gäller producentansvar för skrotning av uttjänta bilar.
Läs mer om återvinning av uttjänta bilar i broschyren “Dags att ta farväl av bilen?” som du kan ladda ner på länken nedan.